Ana S覺n覺f覺 畤el Ders Verenler

Kaytlarmzda Ana S覺n覺f覺 dersi veren 瓘retmen bulunamad. Aa蹥daki se蔒nekleri deneyebilirsiniz.

紨retmen arad蹥nz ilan formuyla 瓘retmenlere duyurun.

Gelimi 瓘retmen arama motorunu kullann.

Yeniden arama yapn.ED嵨烼DEN..

愮an Verirken Faydal 愩u蔮ar

Bir蔞k yerde 驆el ders ilannzn olmasnn mutlaka yarar vardr, sonu蓨a reklamn iyisi k飆s olmaz. Fakat 蔞k 霵emli bir nokta ka踦yor 蔞繠muzun g驆nden. Kendinizi bir an 驆el 瓘retmen olarak de簨l de, ders isteyen bir 瓘renci olarak dnn. 琀ne簨n matematik 驆el ders alacaksnz ve 驆el 瓘retmen aramaya baladnz. Karnza 踦kan yzlerce ilan incelerken unu farkettiniz:
Verdi簨 畤el Ders : Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Ingilizce, Trk蔒, Fen ve Teknoloji
Ders Alan : 烿S, SBS, OKS, Lise, TOEFL, ALES


煪 sorulara objektif cevap vermek 霵emlidir : - Bu kadar alanda 驆el ders verdi簨ni beyan eden bir 瓘retmenden 驆el ders almak ister misiniz?
- プcu繠nuzun geleceginin s驆konusu oldugu bir yara b騽le bir 驆el 瓘retmen ile balar mydnz?


焂EL DERS G逴L軴LER

畤el Ders Nedir Ne De簨ldir?


鄀E G嵬棰

Kullanc bilgilerim?